معرفی :

چطور درآمد ماهیانه یک کسب و کار اینترنتی را از 12 میلیون به 36 میلیون رساندیم 

ویدئو آموزشی دو قسمتی که به شما کمک می کند تا:

  • با 5 روش،درآمد کسب و کار اینترنتی را 3 برابر رشد دهید.
  • به جای پیشنهاد با تعهد بالا از روش پیشنهاد نقطه ورود استفاده کنید.
  •  با دو روش، تعداد سرنخ های(ایمیل) جذب شده از ترافیک را 2 برابر کنید.
  •  چطور با روش تاییدیه هر محصول و خدماتی را به آسانی به فروش برسانید.

یک فرصت و روش جدید برای رشد 3 برابری کسب و کار شما

این دو ویدئو آموزشی به شما کمک می کند تا کسب و کار اینترنتی خودتان را به شدت رشد دهید

بخش اول:

سرعت فروش و رشد کسب و کار با روش پیشنهاد نقطه ورود

بخش دوم:

چطور با روش تاییدیه هر محصول و خدماتی را بفروشید

این دو ویدئو آموزشی به شما کمک می کند تا:

  • با 5 روش،درآمد کسب و کار اینترنتی را 3 برابر رشد دهید.
  • به جای پیشنهاد با تعهد بالا از روش پیشنهاد نقطه ورود استفاده کنید.
  • با دو روش، تعداد سرنخ های(ایمیل) جذب شده از ترافیک را 2 برابر کنید.
  • چطور با روش تاییدیه هر محصول و خدماتی را به آسانی به فروش برسانید.

یک فرصت و روش جدید برای رشد 3 برابری کسب و کار شما

ثبت نام رایگان برای دسترسی فوری به ویدئو ها

مارکتینگزی | آموزش دیجیتال مارکتینگ · بازاریابی دیجیتال · هک رشد کسب و کار اینترنتی