راه اندازی کسب و کار اینترنتی

بهینه سازی قیف فروش
راه اندازی کسب و کار اینترنتی
محمد آسایش

ایجاد و بهینه سازی قیف فروش: چطور کسب و کاری ایجاد کنیم که تا ابد درآمد و ثروت تولید کنه؟

بهینه سازی قیف تبدیل همچون نقشه گنجی برای ایجاد کسب و کاری موفق و توقف ناپذیر است.برترین بازاریاب‌ها و کارآفرینان جهان از این نکات مطلع هستند و هر روز از آنها استفاده می‌کنند.