قیف تبدیل

قیف تبدیل
محمد آسایش

چگونه اولین مغناطیس سرنخ (لید) خود را ایجاد کنیم؟ (تولید لید)

پیشنهاد مغناطیس سرنخ (لید) یکی از مهمترین اصل های اولیه برای هر نوع کسب و کاری می باشد و ادامه دادن یک کسب و کار و تولید درآمد های زیاد از آن بدون پیشنهاد مغناطیس سرنخ امکان ندارد.در این بخش از وبلاگ، ما شما را با اصول اولیه پیشنهاد مغناطیس سرنخ آشنا می کنیم.